Köpvillkor

Uppdaterade: 2019-09-27

1. Allmänt

Du kan känna dig trygg med ditt val! Vi följer de lagar och regler som gäller vid tillverkning och kontroll av våra produkter och följer dem noggrant till färdig produkt för att kunna säkerställa en hög kvalitet av de produkter som levereras till dig.

2. Priser och prenumeration

Vi marknadsför prenumeration såväl med som utan bindningstid. Prenumeration med bindningstid löper tillsvidare efter det att bindningstiden upphört. Det är viktigt att du byter ditt tandborsthuvud varje månad för bästa effekt och därför är våra prenumerationer uppbyggda så att du aldrig ska behöva vara utan borsthuvud. Alla våra produkter är hygieniskt förpackade och förseglade. Produkterna på prenumeration får du direkt i brevlådan – inget köande på posten eller i affärer.

Vänligen se din orderbekräftelse eller din faktura för ditt aktuella erbjudande.

Dina beställningar betalar du via faktura. Det tillkommer en fraktavgift på 30-49 kr beroende på typ av försändelse.

3. Leveranstid & leveranssätt

Du har normalt din leverans inom cirka 2 veckor från beställningsdatum. Vi kan i dagsläget enbart leverera till adresser inom Sverige. Försändelsen levereras direkt hem i din brevlåda (är paketet för stort får du en talong i brevlådan och hämtar paketet på närmaste utlämningsställe).

Vi har alltid alla varor på lager för att säkerställa snabba leveranser. Om vi, mot förmodan, inte kan leverera inom avtalad tid kommer du utan dröjsmål informeras om anledningen till förseningen och upplysas om en ny leveranstidpunkt. Du har då rätt att häva köpet av hela abonnemanget utan kostnad.

4. Betalningsvillkor

Samtliga våra kampanjerbjudanden betalar du via den faktura som du får med din försändelse. Ditt ordernummer finns på din orderbekräftelse som kommer via din e-post. Betalningsvillkor beror på ditt köp och varierar mellan 20-30 dagar. Vi ber dig därför att vara uppmärksam på förfallodagen för respektive försändelse. Genom ditt godkännande av din order godkänner du också att din angivna e-mail adress är korrekt och att den kan användas för att skicka ut information kring omfrågandekopia vid de fall en kreditupplysning inhämtas.

Försenad eller utebliven betalning
Vid försenad betalning utgår lagstadgad påminnelseavgift, för närvarande 60 kr, samt dröjsmålsränta med referensräntan + 2 % per månad.

Om du har en prenumeration med bindningstid och du inte betalat en faktura trots betalningspåminnelse förfaller resterande kostnad för prenumerationen till omedelbar betalning.

5. Avgifter

Det tillkommer alltid en fraktavgift på 30-49 kr beroende på typ av försändelse.

6. Ångerrätt

Enligt lagen om distansavtal och avtal utanför affärslokaler (2005:59) har du som kund rätt att ångra ditt ingångna prenumerationsavtal inom 14 dagar, från det datum varorna har levererats och du mottagit information om din ångerrätt med denna handling. Ångerrätten gäller inte på de löpande försändelserna i prenumerationen. Om du som kund vill utnyttja din ångerrätt och returnera varan ber vi dig att kontakta vår kundtjänst per e-post eller telefon. Vid retur får din produkt inte vara använd. Du har rätt att undersöka varan, men måste kunna sända tillbaka den komplett och i oförändrat skick för att din retur ska godkännas. Om varan returneras använd kommer den att återsändas till dig. Det är också viktigt att ditt kund- eller personnummer medföljer i returen för att vi ska kunna identifiera vem den tillhör. Du står själv för kostnaden för returfrakten.

Ett standardformulär för att nyttja din ångerrätt finns även på Konsumentverkets hemsida, www.konsumentverket.se.

7. Returer eller outlöst försändelse

Utebliven betalning av en eller flera produktförsändelser räknas inte som en uppsägning av avtalet. Returnerar du produkten, eller om du inte hämtar ut produkten, fritar det inte dig från skyldigheten att betala denna. Vill du att vi ska skicka tillbaka en returnerad vara debiterar vi dig en returhanteringskostnad på 100 kr.

8. Garanti och reklamation

Reklamationsrätten täcker varor som är felaktiga enligt gällande konsumentskyddslagstiftning. Kund som önskar göra gällande fel i beställd vara ska kontakta oss så snart som möjligt efter det att felet upptäckts via de kontaktuppgifter som anges under Kontakta oss. Reklamationer som görs inom två månader från det att du upptäckt felet anses alltid ha lämnats i rätt tid. Kunden har 3 års reklamationsrätt.

Vi vill alltid att du som kund ska vara nöjd. När reklamerad vara returnerats och reklamationen godkänts skickar vi därför självklart en ny produktförsändelse utan kostnad och vi ersätter dig även för returfraktkostnaden. Vi strävar efter att detta ska ske inom 30 dagar från det att vi mottagit reklamationen. Vi förbehåller oss rätten att neka en reklamation om det visar sig att varan inte är felaktig enligt gällande konsumentskyddslagstiftning. Vid reklamationer följer vi riktlinjer från Allmänna Reklamationsnämnden.

9. Utebliven leverans

Om du inte fått dina varor i tid, kontakta vår kundtjänst så hjälper vi dig att ordna en ny leverans.

10. Integritetspolicy

SLP värnar om en hög nivå av skydd för din integritet och rätten att ha kontroll över dina personuppgifter. Våra vägledande principer är enkla. Vi är öppna med vilka data vi samlar in och varför.
I denna integritetspolicy beskrivs vilka uppgifter vi samlar in, i vilket syfte de samlas in, på vilket sätt du kan ha kontroll över dina uppgifter samt hur du kan kontakta oss. Denna integritetspolicy gäller när du använder SLPs produkter.
Vi behandlar dina personuppgifter främst för att fullfölja våra förpliktelser mot dig. Vår utgångspunkt är att inte behandla fler personuppgifter än vad som behövs för ändamålet, och vi strävar alltid efter att använda de minst integritetskänsliga uppgifterna. Vi behöver också dina personuppgifter för att ge dig bra service, till exempel när det gäller marknadsföring, uppföljning och information. Vi behöver också dina personuppgifter för att uppfylla lagar samt utföra kund- och marknadsanalyser. Du har rätt att motsätta dig att vi använder dina personuppgifter för direktmarknadsföring. Första gången vi samlar in personuppgifter om dig får du mer information om detta och hur du kan ange preferenser om hur du vill bli kontaktad. SLP ansvarar i enlighet med dessa villkor för att behandling sker enligt gällande lagstiftning.

Vilka personuppgifter behandlar vi?
Vi hämtar in uppgifterna i första hand direkt från dig som kund. Exempel på sådana uppgifter är namn, telefonnummer, e-postadress och fysisk adress. Vi kommer också att uppdatera dina uppgifter från andra offentliga register för att upprätthålla god registervård. Vid nya beställningar gör vi en analys i samarbete med vår. fakturapartner. Denna analys görs för att säkerställa att båda parter har rätt förutsättningar för att uppfylla avtalet.

När samlas dina personuppgifter in?

 • Vid köptillfället, t ex via webbsida, telefon eller talong
 • Om du kontaktar oss via e-post, via telefon, våra webbplatser eller sociala medier
 • Uppdatering av dina kontaktuppgifter på “Min sida” på dentle.se

Varför behandlar vi dina personuppgifter?
Vi behandlar dina personuppgifter i huvudsak för de ändamål som anges nedan, samt för de eventuella ytterligare ändamål som då anges vid insamlingstillfället:

 1. För att fullgöra beställningar av tjänster via en av de kanaler som erbjuds av SLP t ex för att skicka dig faktura, premier, information om våra erbjudanden och andra betalningsmetoder;
 2. För att möjliggöra god kundservice, som att hantera dina förfrågningar, rätta felaktiga uppgifter eller skicka information som du har begärt;
 3. För att kunna genomföra marknadsundersökningar;
 4. För systemadministration och för att ta fram statistiska data om våra användares beteenden och mönster. Detta identifierar ingen enskild person utan sker på aggregerad nivå;
 5. För att genom analys av beteendemönster på våra webbplatser utveckla, leverera och förbättra våra produkter och tjänster;
 6. Personuppgifter används även vid analys för att utföra segmentering, som ligger till grund för erbjudanden och rabatter samt marknadsföring av både generell och riktad karaktär;
 7. För att skicka dig information och marknadsföring via SMS, e-post eller andra digitala kontaktvägar, t ex sociala medier, då du har en aktiv kundrelation med oss;
 8. För att kontakta dig via telefon, SMS, e-post eller post om andra erbjudanden, kampanjer eller tjänster som vi tror kan vara av intresse för dig. Observera att du när som helst kan tacka nej till denna marknadsföring;
 9. För att kunna ge dig relevanta rekommendationer, erbjudanden och anpassade tjänster baserat på vad andra med liknande beteendemönster har intresserat sig för, vad du har valt för tjänst, tittat på och visat intresse för;
 10. För att hjälpa oss att utveckla vår webbplats och för att förbättra din användarupplevelse;
 11. För att skicka viktiga meddelanden som kommunikation om förändringar i våra villkor och policies.

Information som kan lämnas ut
Vi kan dela med oss av information till andra företag som behandlar data å våra vägnar för att vi ska kunna utföra våra tjänster. Exempel på sådana tjänster är analys och distribution eller andra tjänster som krävs för att vi ska kunna upprätthålla och tillämpa våra användarvillkor och leveransvillkor. Vid hantering av personuppgifter iakttas dock alltid hög säkerhet och sekretess. I dessa fall är SLP personuppgiftsansvarig och du kan när som helst kontakta oss för mer information.
SLP följer de regler som framgår av Dataskyddsförordningen (GDPR, The General Data Protection Regulation). För det fall att SLP skulle lämna ut information till andra företag eller samarbetspartners – innebärandes att dina personuppgifter behandlas i ett land som inte ingår i EU/EES och inte heller finns med på EU-kommissionens lista över länder som EU-kommissionen anser omfattas av regler med tillräckligt hög skyddsnivå avseende behandling av personuppgifter – garanterar SLP att sådant företag eller samarbetspartner förbundit sig att följa de regler som framgår av Dataskyddsförordningen eller i vart fall tillämpa en adekvat skyddsnivå vid behandlingen av dina personuppgifter.

Samarbetspartners
SLP samarbetar med några av oss utvalda samarbetspartners, till vilka vi kan komma att överföra de personuppgifter vi har registrerat för dig. Likt SLP säljer våra samarbetspartners varor och tjänster. Vi tror att du kan ha intresse av att ta emot erbjudanden från dessa bolag. Våra samarbetspartners kan därför komma att kontakta dig i marknadsföringssyfte. För mer information om våra samarbetspartner kan du kontakta vår kundservice.

Rättslig grund, lagring och gallring av personuppgifter
I och med att du lämnar uppgifter till SLP ger du din tillåtelse till att SLP registrerar och lagrar uppgifter om vilken tjänst som du köpt av oss samt behandlar de angivna personuppgifterna för angivna ändamål. Som rättslig grund för behandling kommer SLP att hänvisa till uppfyllande av avtal, rättslig förpliktelse, berättigat intresse eller samtycke. Om SLP använder sig av berättigat intresse som rättslig grund, kommer det endast att göras i de syften som angetts i stycket “Varför behandlar vi dina personuppgifter?” ovan.
Observera att du, när vi använder “Samtycke” som rättslig grund, närsomhelst kan återkalla ditt samtycke genom att kontakta oss, för kontaktuppgifter se rubriken “Så kontaktar du oss”.
Behandlingen sker enligt gällande lagstiftning och innebär att personuppgifter inte lagras under en längre tid än vad som är nödvändigt med hänsyn till ändamålen med behandlingen. SLP kommer att lagra dina personuppgifter så länge du är kund hos oss. Vid uppsägning av din prenumeration kommer dina uppgifter att användas i marknadsföringssyfte i upp till 3 år.
Detta innebär rent praktiskt att uppgifter gallras ut då de inte längre är aktuella eller nödvändiga för analyser eller direktmarknadsföring för de ändamål som de har samlats in för. Viss information kan behållas längre då det krävs p g a andra lagkrav, som exempelvis bokföringslagen. Vid all hantering av personuppgifter iakttas dock alltid hög säkerhet och sekretess.

Dina rättigheter och val
Du har rättigheter när det gäller dina personuppgifter och du har möjlighet att påverka din information och vad som sparas. SLP kommer på eget eller kundens initiativ att rätta uppgifter som upptäcks vara felaktiga. Du kan även närsomhelst begära att dina uppgifter raderas eller att dess användning begränsas genom att kontakta oss (för kontaktvägar se nedan).

Du är alltid välkommen att kontakta vår kundservice för att få hjälp att tacka nej till vår kommunikation.

Du kan en gång per år, kostnadsfritt, erhålla information om vilka personuppgifter som är registrerade, genom att skriftligt begära ett så kallat registerutdrag från SLP.

Länkar till andra webbplatser
I händelse av att vår webbplats innehåller länkar till tredje parts webbplatser, hemsidor eller material publicerat hos tredje part, är dessa länkar endast för informationssyfte. Eftersom SLP saknar kontroll över innehållet på dessa webbplatser eller dess material ansvarar vi därför inte för dess innehåll. SLP ansvarar inte heller för skador eller förluster som skulle kunna uppstå vid användning av dessa länkar.

11. Överlåtelse av faktura

Samtliga fakturor är av Super Living Products Ltd. överlåtna till Capway Finance AB. Förutsättning för att få handla mot faktura är bl. a att du är registrerad i folkbokföringsregistret i Sverige och är över 18 år. Fakturans betalningsvillkor är 30 dagar. Vid försenad betalning utgår avtalad samt lagstadgad påminnelseavgift samt dröjsmålsränta 2% per månad. Vid utebliven betalning överlämnas fakturan till inkasso.

12. Överlåtelse av avtal

SLP äger rätt att överlåta rättigheter och skyldigheter enligt detta avtal till annan, under förutsättning att förvärvaren kan förväntas fullgöra samtliga SLPs åtaganden enligt detta avtal. Om SLP överlåter sina rättigheter och skyldigheter till annan ersätter förvärvaren SLP som part i detta avtal och förvärvaren har i sin tur rätt att överlåta sina rättigheter och skyldigheter enligt detta avtal. Om rättigheter och skyldigheter enligt detta avtal överlåts till annan tillkommer inte någon kostnad för dig som kund under innevarande prenumerationsperiod.

13. Åldersgräns

Du skall ha fyllt 18 år för att få handla hos oss.

14. Tvistelösning

Om det, mot förmodan, skulle uppstå en tvist ber vi dig att skriva ett brev eller ett e-mail och redogöra för händelsen. Var noga med att uppge namn, adress, telefonnummer, ordernummer och de sakliga grunderna för ditt klagomål. Om vi tillsammans inte kan lösa tvisten kan du kontakta Allmänna Reklamationsnämnden. Vi följer alltid Allmänna Reklamationsnämndens rekommendationer.

15. Uppsägning

Du kan när som helst säga upp ditt abonnemang per telefon, e-post eller skriftligen. Har du bindningstid på din prenumeration så börjar uppsägningen att gälla efter det att bindningstiden upphört. Om du har ett löpande abonnemang utan bindningstid så behöver din uppsägning inkomma 10 dagar innan det är dags för nästa utskick i prenumerationen.

Utebliven betalning räknas inte som uppsägning. Returnerar du paketet fritar det dig inte från betalning, se punkt 7.

16. Erbjudande & kampanjer

SLP erbjuder kontinuerligt kampanjer för olika produkter i sortimentet. Erbjudandena kan se olika ut vid olika tillfällen men kännetecknande för kampanjerna är att ge våra kunder möjlighet att prova på våra produkter gratis eller till en substantiell rabatt mot ordinarie pris. Vid dessa erbjudanden och kampanjer gäller endast 1 prov per hushåll. SLP förbehåller sig rätten att annullera beställningar utan förvarning om det föreligger misstanke om missbruk. Utnyttjas ett förmånligt kampanjerbjudande mer än 1 gång per hushåll förbehåller sig SLP rätten att debitera kunden fullt pris från och med den andra (2:a) beställningen.

17. Force Majeure

SLP är befriade från påföljder för underlåtenhet att fullgöra viss förpliktelse enligt detta avtal, om underlåtenheten har sin grund i befriande omständigheter enligt nedan och omständigheten förhindrar, försvårar eller försenar fullgörandet. Som befriande omständighet anses bl.a. myndigheters åtgärder eller underlåtenhet, nytillkommen eller ändrad lagstiftning, konflikt på arbetsmarknaden, blockad, brand, översvämning, sabotage, olyckshändelse av större omfattning eller därmed likvärdig omständighet som företaget ej kunnat råda över. I force majeure ingår även myndighetsbeslut som påverkar marknad och produkter negativt, t.ex. restriktioner i indikation, varningstexter, försäljningsförbud, onormal nedgång i marknaden och liknande.

18. Meddelanden och information om eventuella förändringar.

Såvida inte annat framgår av våra avtalsvillkor skall information från SLP till dig som kund ske via brev, e-post eller bifogas med försändelsen. Som kund kan du få allmän information om våra produkter via andra typer av material, exempelvis foldrar, broschyrer, flyers, nyhetsbrev, e-post.

19. Cookies

När du besöker vår webbplats kan viss information lagras på din dator. Denna information lagras i form av en ”cookie” eller liknande fil. Cookies är små textfiler som överförs från en webbplats till din hårddisk eller webbläsare, som sen i sin tur kan lagra cookien på din hårddisk. Detta gör att vi kan hjälpa dig bättre.

Tack vare denna information i en cookie kan vi mäta aktiviteten på webbplatsen och anpassa informationen så att den motsvarar dina önskemål. Syftet är att du ska spara tid och få ut mer av ditt besök. Eftersom informationen visar hur och när besökarna använder webbplatsen kan vi ständigt förbättra den. Vi kommer endast att använda cookies för att se den information på din hårddisk som en cookie från www.gracewellness.se har lagt där. Vi använder inte cookies för att samla in personlig information som exempelvis en persons namn eller e-postadress.

Google Analytics
Denna webbsida använder Google Analytics, en webbanalystjänst som tillhandahålls av Google Inc. (”Google”). Google Analytics använder ”cookies”, som vidarebefordras till, och lagras av, Google på servrar i USA. Google använder informationen i syfte att utvärdera användningen av webbsidan, för att sammanställa rapporter av aktiviteter på webbsidan för den som innehar webbsidan och tillhandahålla andra tjänster i samband med aktiviteter på webbsidan och användning av internet. Google kan också överföra denna information till tredje part om det krävs enligt lag, eller i de fall en tredje part behandlar informationen för Googles räkning. Google kommer inte att koppla samman er IP-adress med andra data som Google innehar.

Du kan neka användningen av cookies genom att justera dina inställningar i webbläsaren, men vi ber dig då vara medveten om att det kan innebära att ni inte har möjlighet att använda webbsidans funktionalitet fullt ut. Genom att använda denna webbsida, samtycker ni till att Google behandlar era personuppgifter på det sätt och för de syften som beskrivs ovan.

20. Kontakta oss

Vi hjälper dig gärna om du har frågor om produkterna, dina beställningar eller annat som rör SLP.

Vi kommer att svara på dina frågor, som berör köp eller beställningar, via e-post vardagar inom 48 timmar från det att förfrågningen mottagits.

När du ringer till oss kommer samtalet spelas in. Detta gör vi för att kunna fortbilda våra medarbetare och förbättra vårt arbetssätt. Vi följer branschorganisationen Kontaktas policy för inspelning av samtal som går att läsa om här.

Kundservice:

E-post: kundservice@dentle.se
Tele: 08-509 332 01
Postadress: Dentle, Box 11127, 100 61 Stockholm

0
  0
  Krepšelis
  Jūsų krepšelis tuščiasGrįžkite į parduotuvę
   Calculate Shipping